שימרו איתנו על קשר

מיקומנו

כתובת: מרכז שורשים ירושלים, רח' שמאי 13 , ירושלים. ישראל
Aharon86@gmail.com :מייל
סלולרי: 052 456 567 77